លោក ហ្គេតស៍ Bill Gates (William Henry Gates III) បានកើតនៅថ្ងៃទី 28 ខែតុលាឆ្នាំ1955 ។ គាត់ជាជនជាតិអាមេរិក ដែលជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft រួមជាមួយអតីតមិត្តរួមថ្នាក់ឈ្មោះ Paul Allen ។

bill gates
Bill Gates

ខាងក្រោមនេះជា សម្រង់សម្តីរបស់មហាសេដ្ឋីលោក Bill Gates

កុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយនរណាម្នាក់ នៅក្នុងពិភពលោកនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូច្នេះ អ្នកកំពុងប្រមាថខ្លួនឯង

ខ្ញុំរើសមនុស្សខ្ជិល ធ្វើការងារពិបាក។ ដោយសារតែមនុស្សខ្ជិល នឹងរកឃើញវិធីងាយស្រួល ក្នុងដោះស្រាយវា

ខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដែលធ្វើមួយរាល់ថ្ងៃ ជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្

បើអ្នកកើតមកជាអ្នកក្រវាមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកទេ ប៉ុន្តែបើអ្នកស្លាប់ទៅវិញក្រ ទើបវាជាកំហុសរបស់អ្នក

ជិវិតគឺតែងតែ មិនយុត្តិធម៌នោះទេ រៀនទទួលស្គាល់ជិវិតបែបនេះឱ្យហើយទៅ

ការអត់ធ្មត់ គឺជាធាតុសំខាន់បំផុត នៃភាពជោគជ័យ

អតិថិជនមិនសប្បាយចិត្ត គឺជាប្រភពនៃពត៌មានដ៏ល្អបំផុត ដើម្បីបន្តកែតម្រូវក្រុមហ៊ុនឱ្យកាន់តែល្អ

ភាពជោគជ័យ គឺជារឿងល្អ ប៉ុន្តែកុំបណ្តោយឱ្យអំនួតនៃការជោគជ័យនោះ ធ្វើឱ្យអ្នកគិតថាអ្នកធ្វើអ្វីមិនចេះខុសឱ្យសោះ

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចធ្វើវាឱ្យបានល្អនោះទេ យ៉ាងហោចណាស់ធ្វើវាឱ្យមើលទៅដូចជាល្អទៅ